Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

NITROX DIVER 40 m (20 m)


Náš první kurz je výjimečně dobrý jako počáteční krok do technického potápění a jeho následujících úrovní. Cílem je dosáhnout úplného zvládnutí a porozumění všech problémů potápění se stlačeným obohaceným vzduchem, jeho fyziologickým limitům, výpočtům a používání dekompresních tabulek.
PŘEDPOKLADY
Minimální věk 18 let a další dvě z níže uvedených
- 40 zapsaných ponorů z nichž alespoň 10 během posledního roku a 2 během posledního měsíce
- certifikace minimálně TSA 1* (do 20m) nebo ekvivalent OWD
- prokázání praktických zkušeností (na vyžádání certifikujícího instruktora nebo trenéra)
TRVÁNÍ
Minimálně 15 hodin teorie a 3 ponory, kdy nejméně poslední je opakovaný
MINIMÁLNÍ POTAPĚČSKÁ VÝBAVA
Kromě osobního vybavení (oblek, maska, ploutve, atd …) je k vašemu SCUBA kompletu s BCD nezbytný ještě jeden regulátor s hadicí dlouhou 1,8 m
HRANICE KURZU
Kurz kvalifikuje absolventa k potápění ve dvojici, k bezdekompresním (i opakovaným) ponorům v přípustných limitech podle dekompresních tabulek bez překročení maximální hloubky pro danou směs (parciální tlak kyslíku 1,4 atm), maximálně do 20 metrů hloubky pro OWD potápěče a do 40 metrů hloubky vyšších kvalifikací.
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě základních teoretických konceptů a podrobnostem týkajících se kyslíkové toxicity, ekvivalentní hloubky END pro dané směsi a CNS.
Plně zvládnout kompletaci a optimální konfiguraci výstroje.
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru.
Ovládat potápěčské procedury a dokonale ovládat plánování ponorů.
Umět vytvořit předběžný plán spotřeby a organizační postupy v případě nehody, nouze.
PROGRAM
Procvičování základních fyzikálních zákonů o:
- tlaku
- částech plynů
- Daltonův zákon a jeho použití v praxi
Fyziologické vlastnosti kyslíku
- účinky kyslíku
- chronická (trvalá) toxicita
- UPTD index vyčíslení
- náhlá toxicita
- diagnóza a první pomoc
Ekvivalent hloubky vzduchu a dekompresní postupy
- postupy pro END výpočty
- používaní nitroxových tabulek
- představa o stálých parciálních tlacích
Plánování a vedení ponoru
- problém narkózy
- výstroj a její používání
- plánování ponorů
- analýza plynů
- opakované ponory
- jak postupovat v případech nehody, nouze

DECOMPRESSION NITROX DIVER 45 mPomocí tohoto kurzu student ovládne správné procedury plánování dekompresních ponorů a používání dekompresních zastávek. Tento kurz může být vyučován samostatně nebo jako nezbytná součást dalších technických kurzů, např. TEC Diver a Trimix Diver.
PŘEDPOKLADY
Minimální věk 18 let a další dvě z níže uvedených
- 70 zapsaných ponorů z nichž alespoň 15 během posledního roku a 4 během posledního měsíce. 20 ponorů hlubších než 30 metrů.
- certifikace minimálně TSA 3*, která opravňuje k potápění až do 39/40m hloubky a
certifikaci TSA Nitrox Diver nebo ekvivalent
- prokazatelné zkušenosti (na vyžádání certifikujícího instruktora nebo trenéra)
TRVÁNÍ
Minimálně 10 hodin teorie a 4 ponory do max. 40 metrů.
Minimálně 20 hodin teorie a 7 ponorů, když se provádí současně s kurzem Nitrox Diver.
MINIMÁLNÍ POTAPĚČSKÁ VÝBAVA
Kromě osobního vybavení (oblek, maska, ploutve, atd. …) je k vašemu SCUBA kompletu
(s minimálně 15l dvouventilovou lahví), BCD s min. objemem 20 l, 1 kvalitní hlavní regulátor, 1 alternativní regulátor s hadicí dlouhou 1,8 m, 2 tlakoměry, časomíru (analogovou nebo digitální), cívku, signalizační bóji s min. výtlakem 14kg, 1 EANx láhev min. 5 l s regulátorem a tlakoměrem použitelným pro nitrox, která bude používána během dekomprese.
HRANICE KURZU
Kurz kvalifikuje studenta k ponorům ve dvojici do 45 metrů nepřesahujícím 15 minut času na dně za použití stlačeného vzduchu nebo obohacené směsi max. parciální tlak O2 1,4atm jako bottom mixu (např. EAN 28 do 40m, EAN 25 do 45m) . Zároveň k použití EAN směsi s max. parciálním tlakem O2 1,6 v maximální hloubce během dekomprese či jako nouzový plyn ve formě samostatné láhve o příslušném objemu.
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě teoretických konceptů a podrobnostem týkající
se ponorů a pokročilých dekompresních procedur za použití dvou směsí
Plně zvládnout kompletaci a optimální konfiguraci výstroje
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru s max. konfigurací výstroje.
Ovládat potápěčské procedury a dokonale ovládat plánování ponorů, ovládání zásoby plynů, prevence zvládnutí stresu a zacházení se záchrannými prostředky
Prokázat způsobilost vystupovat k hladině s bójkou připevněnou k cívce
PROGRAM
Opakování základních fyzikálních zákonů
Fyziologické účinky kyslíku
Pokročilé dekompresní procedury
Pokročilé plánování ponorů
Pokyny k výbavě a její konfiguraci
Potápěčské procedury
Obeznámení se s potápěčským počítačem, jeho používáním a jeho limity
Předcházení a zvládnutí stresu
Zabezpečení nouzového plánu

TECHNICAL DECO DIVER 50 m


Tento kurz reprezentuje střed okolo kterého se celý výukový projekt TSA otáčí. Je to dobrá cesta ukázat studentům jak rychle a efektivně postupovat k odlišnému druhu potápění jednoduchým a dobře cíleným kurzem
PŘEDPOKLADY
Minimální věk 18 let a další dva z níže uvedených:
- 85 zapsaných ponorů z nichž alespoň 20 během posledního roku a 4 během posledního měsíce. 30 ponorů hlubších než 30 metrů.
- certifikace minimálně TSA 3*, která opravňuje k potápění až do 39/40m a TSA Nitrox Diver nebo ekvivalent
- prokazatelné zkušenosti (na vyžádání certifikujícího instruktora nebo trenéra)
TRVÁNÍ
Minimálně 12 hodin teorie a 4 ponory do max. 45m.
Minimálně 25 hodin teorie a 7 ponorů, když se provádí současně s kurzem Nitrox Diver.
MINIMÁLNÍ POTAPĚČSKÁ VÝBAVA
Kromě osobního vybavení (oblek, maska, ploutve, atd …) je nutné vlastnit nebo si půjčit SCUBA komplet (s minimálně 20l twinset), BCD s min. objemem 25 l, 1 kvalitní hlavní regulátor, 1 alternativní regulátor (ne octopus) s hadicí dlouhou 1,8 m, 2 tlakoměry, časomíru (analogovou nebo digitální), cívku, signalizační bóji s min. výtlakem 25kg, 5 l láhev na 100% kyslík s příslušným regulátorem a tlakoměrem, potápěčskou lampu min. 35W a 40 min. provozní doby.
HRANICE KURZU
Kurz kvalifikuje absolventa k ponorům ve dvojici do hloubek nepřesahujících 50 metrů s dekompresí za užití stlačeného vzduchu nebo obohacené směsi jako bottom mixu s max. parciálním tlakem O2 1,4 (např. EAN 23 do 50 m) a obohacené směsi (až 80 % kyslík)
a 100% kyslík během dekomprese.
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě teoretických konceptů a podrobnostem týkajících se ponorů a pokročilých dekompresních procedur za použití dvou směsí a čistého kyslíku
Plně zvládnout kompletaci a optimální konfiguraci výstroje
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru s konfigurací výstroje
(10+10 twin-set a dvou deko lahví)
Ovládat potápěčské procedury, dokonalé plánování ponorů, zásoby plynů, prevence a zvládnutí stresu a zacházení se záchrannými prostředky.
Prokázat způsobilost vystupovat k hladině s bójkou připevněnou k cívce
PROGRAM
Opakování základních fyzikálních zákonů
Fyziologické účinky kyslíku
Pokročilé dekompresní procedury
Uvedení do problematiky Trimixu
Pokročilé plánování ponorů
Pokyny k výbavě a její konfiguraci
Obeznámení se s potápěčským počítačem, jeho používáním a jeho limity
Předcházení a zvládnutí stresu
Zabezpečení nouzového plánu

LIGHT TRIMIX DIVER 45 m (TRIOX)


Kurz je určen těm, kteří se nechtějí navěsit těžkým vybavením a kteří by chtěli dosáhnout velké hloubky.
Kurz opravňuje překročit hranici 40 m sportovně – rekreačního potápění s maximální bezpečností, snižuje riziko toxicity kyslíku a především snižuje hranici dusíkové narkózy.
PŘEDPOKLADY
Minimální věk 18 let a splnění dvou z následujících požadavků:
- 80 zapsaných ponorů, z nichž min. 25 do hloubek větších 30 m, 14 ponorů v posledním roce z nichž 3 v posledním měsíci a 5 za použití vzduchových dekompresních tabulek
- Certifikát Nitrox Deco Diver TSA nebo ekvivalent
- Prokázání zkušeností (na žádost certifikujícího instruktora nebo trenéra)
TRVÁNÍ
Minimálně 18 hodin teorie, 3 ponory s triox směsí 25%O2/25%He/50%N2 do 45 m a max. na 15 minut, počítáno od zanoření.
Minimálně 28 hodin teorie, 7 ponorů pokud je kurz spojen s kurzem Nitrox Deco Diver.
MINIMÁLNÍ POTAPĚČSKÁ VÝBAVA
Mimo základní výbavu (vlastní nebo pronajatou) požadovanou v kurzu Nitrox Deco Diver je potřeba mít láhve o kapacitě odpovídající spotřebě jednotlivce s plicními automatikami s dvěmi DIN prvními stupni, kde záložní automatika má středotlakou hadici k druhému stupni dlouhou min. 1,8 m, 1 láhev na EAN50- EAN40 nejméně 5 l a jednu láhev na kyslík min. 5 l, pro každého potápěče nechanou pod lodí v 6 m pro případ nouze.
Dále kromě dvou tlakoměrů a časomíry (analog. nebo digital.) ještě nůž nebo nůžky, rezervní masku a záložní svítilnu.
HRANICE KURZU
Po ukončení opravňuje absolventa k potápění ve dvojici do 45 metrů s maximálním časem na dně 15 min., k používání láhví středního objemu (15 l) s dvěma DIN prvními stupni pro triox 25% O2/25%He jako cestovní a hloubkové směsi a jedné láhve EAN50 – EAN40 na deko zastavku.
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě teoretických konceptů potápění s TMX směsí, pokročilé dekompresní postupy s použitím různých směsí během výstupu.
Plně zvládnout konfiguraci a používání výstroje.
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru s plnou konfigurací výstroje.
Plně zvládnout procedury plánování ponoru, spotřeby dýchacích směsí, prevenci a zvládnutí stresu, řešení krizových situací.
PROGRAM
Opakování základních fyzikálních zákonů
Fyziologické účinky kyslíku
Pokročilé dekompresní procedury
Používání trimixu
Plánování TMX ponorů
Fyzikální limity pro TMX ponory
Podmínky výbavy a konfigurace
Potápěčské procedury
Prevence a zvládnutí stresu a krizových situací
Použití TSA deko tabulek
Deko programy, jejich použití a limity

LIGHT TRIMIX DIVER 55 m

Následující kurz představuje začátek cesty odchylující se od potápění s nitroxem. Je určen těm, kteří se nechtějí navěsit těžkým vybavením a kteří by chtěli dosáhnout velké hloubky.
Kurz opravňuje překročit hranici sportovně – rekreačního potápění s maximální bezpečností, snižuje riziko toxicity kyslíku a především snižuje hranici dusíkové narkózy.
PŘEDPOKLADY
Minimální věk 18 let a splnění dvou z následujících požadavků:
- 80 zapsaných ponorů, z nichž min. 35 do hloubek větších 30 m, 18 ponorů v posledním roce z nichž 4 v posledním měsíci a 8 dekompresních
- Certifikát Nitrox Deco Diver (TEC Deco Diver) TSA nebo ekvivalent
- Prokázání zkušeností (na žádost certifikujícího instruktora nebo trenéra)
TRVÁNÍ
Minimálně 20 hodin teorie, 3 ponory: 1 se vzduchem do 40 m a 2 s TMX směsí 20% O2 do 50 m max. na 15 minut, počítáno od zanoření.
Minimálně 30 hodin teorie, 7 ponorů pokud je kurz spojen s kurzem Nitrox Deco Diver.
MINIMÁLNÍ POTAPĚČSKÁ VÝBAVA
Mimo základní výbavu (vlastní nebo pronajatou) požadovanou v kurzu Nitrox Deco Diver je potřeba mít twin-set (10 + 10 l), 2-3 plicní automatiky s DIN prvními stupni, kde záložní automatika má středotlakou hadici k druhému stupni dlouhou min. 1,8 m,
2 tlakoměry, 1 láhev na EAN50- EAN40 doporučujeme nejméně 5 l a jednu láhev na kyslík min. 5 l, pro každého potápěče nechanou pod lodí v 6m pro případ nouze.
Dále kromě časomíry (analog. nebo digital.) ještě nůž nebo nůžky, rezervní masku a záložní svítilnu.
HRANICE KURZU
Po ukončení opravňuje absolventa k potápění ve dvojici do 55 metrů s maximálním časem na dně 15 min., k používání twin-setu nebo samostatných láhví o kapacitě odpovídající spotřebě jednotlivce (doporučujeme 10 + 10 l) pro normoxic trimix 20% O2 jako cestovní a hloubkovou směs a jedné láhve EAN50 – EAN40 na deko zastávky. Jestliže nemá twin-set musí používat láhve o objemu 15 nebo 18 l (s nepřekročením max. hloubky 50 m) s 2 DIN kvalitními prvními stupni.
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě teoretických konceptů potápění s TMX směsí, pokročilé dekompresní postupy s použitím různých směsí během výstupu.
Plně zvládnout konfiguraci a používání výstroje.
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru s plnou konfigurací výstroje.
Plně zvládnout procedury plánování ponoru, spotřeby dýchacích směsí, kontrolu zásoby dýchacích směsí každé 3 minuty, prevenci a zvládnutí stresu, řešení krizových situací.
PROGRAM
Opakování základních fyzikálních zákonů
Fyziologické účinky kyslíku
Pokročilé dekompresní procedury
Používání trimixu
Plánování TMX ponorů
Fyzikální limity pro TMX ponory
Podmínky výbavy a konfigurace
Potápěčské procedury
Prevence a zvládnutí stresu a krizových situací
Použití TSA deko tabulek
Deko programy, jejich použití a limity

TRIMIX DIVER 70 m


Následující kurz reprezentuje příchod odchylující se od cesty nitroxu, umožňuje překonávat limity rekreačního potápění. Snižuje nebezpečí kyslíkové toxicity a mimo to i nebezpečí dusíkové narkózy. Proto si více uvědomujete a jste objektivní.
PŘEDPOKLADY
Minimální věk 20 let a další dvě z níže uvedených:
- 100 zapsaných ponorů z nichž alespoň 50 do více než 30 m, 20 během posledního roku a 4 během posledního měsíce, 10 dekompresních ponorů
- TEK Diver certifikaci nebo ekvivalentní
- prokazatelné zkušenosti (na vyžádání certifikujícího instruktora nebo trenéra)
TRVÁNÍ
Minimálně 20 hodin teorie a 3 ponory s TMX směsí až do hloubky 65m
Minimálně 30 hodin teorie a 7 ponorů, když se dělá současně s kurzem TEC DIVER
MINIMÁLNÍ POTAPĚČSKÁ VÝBAVA
Kromě vybavení pro kurz TEC Diver (vlastní nebo vypůjčené) je potřeba mít twin set o větší kapacitě (doporučujeme 12+12 l) jednu EANx láhev o objemu min.
10 nebo 12 l a kyslíkovou láhev o objemu min. 5 l.
K tomuto množství výbavy je stejně potřebné mít časomíru (analog. a digital.), nůž nebo nůžky, náhradní masku a záložní lampu.
HRANICE KURZU
Kurz kvalifikuje absolventa k ponorům ve dvojici přes 40 m až do 70 m hloubky s max. časem na dně 20 minut, k používání twin-setu nebo samostatných láhví o kapacitě odpovídající spotřebě jednotlivce (doporučujeme 12 + 12 l) za použití různých směsí trimixu, heliairu a best mixu povolených jako cestovní (travel) směs a směs pro čas na dně (bottom mix ).
Například:
1°) použití twin-setu s TMX, heliair nebo best mixem
2°) použití twin-setu s best mixem kdy O2 >17% jako cestovní směs (travel mix) a směs pro čas na dně (bottom mix ). Dále EAN50 nebo EAN40 na dekompresi, kde doporučujeme ještě láhev se 100% kyslíkem zavěsit v 5-6 metrech pod loď také na dekopresní zastávku (na dekompresní zastávce max. Pp O2 1,6 bar, Pp O2 na dně 1,3 - 1,4 bar, Pp N2 doporučujeme max. 3,34 bar)
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě teoretických konceptů a podrobnostem týkající se ponorů s trimixem, pokročilých dekompresních procedur a použití různých směsí během výstupu.
Plně zvládnout kompletaci a optimální konfiguraci výstroje.
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru pokaždé s plnou konfigurací výstroje.
Ovládat potápěčské procedury a dokonale ovládat plánování ponorů, kontroly zásoby plynů, prevence a zvládnutí stresu a krizových situací.
PROGRAM
Opakování základních fyzikálních zákonů
Fyziologické účinky kyslíku
Pokročilé dekompresní procedury
Ovládat problematiku Trimixu
Plánování Trimixových ponorů
Fyzikální limity pro TMX ponory
Pokyny k výbavě a její konfiguraci
Potápěčské procedury
Prevence a zvládnutí stresu
Zvládnutí krizových situací
Používání TSA dekompresních tabulek
Dekompresní programy, zacházení s nimi a jejich limity

TRIMIX DIVER 95 m


Tato kvalifikace může být užitečná k dosažení dostatečných zkušeností pro potápění s Trimixem a rozšířením možností pro potápění do velkých hloubek.
Tato úroveň je ten pravý kurz pro zvýšení vaší úrovně praktických i teoretických znalostí. Je vždy prováděn vysoce kvalifikovaným instruktorem s cílem jít do hloubky věci jako je výroba směsí a náročnost těchto ponorů do velkých hloubek.
PŘEDPOKLADY
DIVER do 70 m, certifikace starší 4 měsíců
Surface asistent kvalifikace
Alespoň 17 ověřených Trimixových ponorů po dosažení kvalifikace TMX DIVER 70 m, z nichž alespoň 7 pod 60m za poslední rok a 2 ponory pod 60 m za poslední měsíc
TRVÁNÍ
Minimálně 10 hodin teorie a 3 ponory pod 70m ale ne hlouběji než 85m. Instruktor je odpovědný za zvolení hloubky odpovídající schopnostem každého studenta a o informování TSA o této hloubce, která je také zapsána ve studentově dokumentaci na konci kurzu.
MINIMÁLNÍ POTAPĚČSKÁ VÝBAVA
Kromě vybavení pro kurz TEK Deco Diver (vlastní nebo vypůjčené) je potřebné mít twin set o větší kapacitě (doporučujeme 15+15 l) s oddělenými láhvemi nebo manifoldem. Každá z nich musí být opatřena 2 DIN regulátory, kde jeden druhý stupeň regulátoru na hadici dlouhé 1,8 m, jednu samostatnou láhev o adekvátní kapacitě pro naplnění cestovní (travel)
a dekompresní směsí (EAN40) a menší láhev min. 7 l pro 100% kyslík opatřenou vhodným regulátorem a tlakoměrem.
K tomuto množství výbavy je stejně potřebné mít 2 tlakoměry a časomíru (analog. i digital.), nůž nebo nůžky, náhradní masku a záložní lampu.
Během ponorů je nezbytné mít osobu zabezpečující asistenci na povrchu nebo na lodi, kvalifikace Surface asistant, pro případ nehody.
HRANICE KURZU
Kurz kvalifikuje absolventa k ponorům ve dvojici až do hloubek přes 70 metrů do 95 metrů, za použití twin-setu odpovídajícího objemu se směsí trimixu, heliar nebo best mixem jako směs pro čas na dně (bottom mix) (max. Pp O2 1,2 – 1,3 bar povoleno pro čas na dně), jednu láhev EAN50 nebo EAN40 a jednu láhev se 100% kyslíkem o odpovídajícím objemu jako cestovní (travel) a dekompresní směs (max. Pp O2 1,6 bar). Doporučujeme max. Pp pro čas na dně Pp O2 1,2 bar, Pp N2 3,34bar.
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě teoretických konceptů a podrobnostem týkající se ponorů s trimixem, pokročilých dekompresních ponorů a použití různých směsí během výstupu.
Plně zvládnout kompletaci a optimální konfiguraci výstroje.
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru s plnou konfigurací výstroje.
Ovládat potápěčské procedury a dokonale ovládat plánování ponorů, kontrolu zásoby plynů každé 3 minuty, prevenci a zvládnutí stresu a krizových situací.
PROGRAM
Opakování základních fyzikálních zákonů
Fyziologické účinky kyslíku
Pokročilé dekompresní procedury
Používání Trimixu, Heliairu a best mixu
Plánování Trimixových ponorů
Fyziologické limity trimixových ponorů
Pokyny k výbavě a její konfiguraci
Potápěčské procedury
Prevence a zvládnutí stresu
Zvládnutí krizových situací
Používání TSA dekompresních tabulek
Dekompresní programy, zacházení s nimi a jejich limity

TRIMIX DIVER NO LIMITS

Po dosažení důležitých zkušeností v potápění s trimixem do 95 metrů můžete získat tuto prestižní certifikaci užitečnou k rozšíření možností operovat s maximální hloubkou a limity v rámci bezpečnosti. Maximální hloubka se mění v závislosti na jedinci a jeho schopnostech, toto TSA definovala jako certifikaci bez limitu.
PŘEDPOKLADY
Minimální věk 23 let a splnění dvou z následujících požadavků:
- TRIMIX DIVER do 95 m, certifikace starší 7 měsíců
- Surface asistent kvalifikace
- 1200 zaevidovaných ponorů z čehož 100 s TMX směsí a 30 s TMX směsí po dosažení certifikace Trimix Diver 95m a nejméně 20 z nich přes 85 m za poslední rok a 2 přes 90 m za poslední měsíc.
- Test zkušeností
MINIMÁLNÍ POTAPĚČSKÁ VÝBAVA
Kromě vybavení pro kurz Trimix Diver 95m je potřebné mít twin-set, lépe však trojče o větší kapacitě (minimálně 18 + 18 + 15 l) s oddělenými láhvemi nebo manifoldem. Každá z nich musí být opatřena kvalitními, bezpečnými DIN regulátory, kde jeden druhý stupeň regulátoru na hadici dlouhé 1,8 m, jednu samostatnou láhev o odpovídající kapacitě pro cestovní (travel) a dekompresní směsí (EAN40 nebo EAN50) a menší láhev min. 10 l pro 100% kyslík opatřenou vhodným regulátorem a tlakoměrem (celkem pro 5láhví).
Láhve musí být hliníkové nebo z jiného materiálu, který se ve vodě chová téměř neutrálně
K tomuto množství výbavy je stejně potřebné mít 2 tlakoměry a časomíru (analog. i digital.), nůž nebo nůžky, náhradní masku a záložní lampu.
HRANICE KURZU
Kurz kvalifikuje k ponorům, kde je čas na dně vždy kratší než 20 minut u ponorů přes 100 m s doporučeným max. Pp O2 pro čas na dně 1,2bar a doporučený max. Pp N2 3,34 bar. Doporučujeme max. Pp O2 pro dekompresi 1,6 bar. m.Max. ekvivalent narkotické hloubky doporučován 33 m.
OHODONOCENÍ
Osvědčené zkušenosti v neomezeném potápění.
Tato certifikace může být vydána pouze hlavní kanceláří TSA!
Je považována za čestné uznání.

C.C.R. O2 DIVER 6 m


Náš první kurz, kde cirkuluje kyslík až do 100% v uzavřeném okruhu potápěčského aparátu, je úžasný způsob příchodu polouzavřeného okruhu (S.C.R) a uzavřeného okruhu (C.C.R) potápěčského přístroje. Kurz je pojímán tak, aby se dosáhlo úplného porozumění záležitostem typickým pro potápění se 100% kyslíkem, jako jsou fyzikální limity, propočty a používání dekompresních tabulek, to vše za dodržení vysokého stupně bezpečnosti.
PŘEDPOKLADY
Minimální věk 18 let a další dva z níže uvedených:
- 40 zapsaných ponorů z nichž alespoň 10 během posledního roku a 2 během posledního měsíce
- TSA Diver 1* certifikaci nebo TSA Nitrox Diver certifikaci (20m) nebo ekvivalent
- prokazatelné zkušenosti (na vyžádání certifikujícího instruktora nebo trenéra)
TRVÁNÍ
Minimálně 15 hodin teorie, 3 lekce v kontrolovaných podmínkách a 2 ponory v otevřené vodě
MINIMÁLNÍ POTAPĚČSKÁ VÝBAVA
Kromě osobního vybavení (oblek, maska, ploutve, atd …) je nutností mít vlastní nebo vypůjčený přístroj s uzavřeným okruhem C.C.R.
HRANICE KURZU
Kurz kvalifikuje absolventa k ponorům ve dvojici do povolené hranice Pp 1,6 pro O2. Ponory mohou být opakované a pouze do 6 metrů.
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě teoretických konceptů a podrobnostem týkajících se toxicity kyslíku a jeho limitů.
Plně zvládnout kompletaci a ovládání C.C.R. přístroje.
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru.
Ovládat potápěčské procedury plánování ponorů, kontrolu spotřeby plynů, preventivní zvládnutí stresu a zajištění záchranných prostředků atd.
Prokázat rozsáhlé znalosti o přístroji, jeho kompletaci a potřebách před a po ponoru, stejně jako jeho pravidelné údržbě.
PROGRAM
Opakování základních fyzikálních zákonů o:
- tlaku
- částech plynů
- Daltonův zákon a jeho využití v praxi
Fyziologické vlastnosti kyslíku
-vlastnosti kyslíku
- chronická (trvalá) toxicita
- UPTD index vyčíslení
- náhlá toxicita
- vývoj CNS
- diagnóza a první pomoc
Plánování a vedení ponoru
- výstroj a její používání
- plánování ponorů
- analýza plynů
- jak postupovat v případech nehody, nouze

EANx S.C.R. DIVER 40 m


První kurz s polouzavřeným okruhem (S.C.R.) je vynikající možností jak se potápět bezpečně, co se týče dýchací směsi. Dosáhnutí úplného porozumění pro potápění se stlačeným vzduchem a obohacenými směsmi, jejich fyzikální limity, propočty a používání dekompresních tabulek.
PŘEDPOKLADY
Minimální věk 18 let a další dva z níže uvedených:
- 70 zapsaných ponorů z nichž alespoň 10 během posledního roku a 2 během posledního měsíce
- TSA Diver 1* nebo TSA Nitrox Diver certifikaci nebo ekvivalent
- prokazatelné zkušenosti (na vyžádání certifikujícího instruktora nebo trenéra)
TRVÁNÍ
Minimálně 18 hodin teorie, 3 lekce v kontrolovaných podmínkách a 2 ponory v otevřené vodě.
MINIMÁLNÍ POTAPĚČSKÁ VÝBAVA
Kromě osobního vybavení (oblek, maska, ploutve, atd …) je nutností mít vlastní nebo vypůjčený S.C.R. přístroj, analyzátor 02, BCD a záložní regulátor
HRANICE KURZU
Kurz kvalifikuje absolventa k ponorům ve dvojici s použitým mixem jak podle tabulek bezdekompresních limitů tak podle dekompresních tabulek (pouze po absolvování Tek Deco Diver kurzu). Ponory mohou být opakované a za požití EANx směsi pro čas na dně s tím,
že ponory nesmějí přesáhnout maximální hloubku pro dané směsi pro Air Diver držitele
a v žadném případě nesmí přesáhnout hloubku 40 m.
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě teoretických konceptů a podrobnostem týkajících se toxicity kyslíku, ekvivalentů hloubek a limitů pro dané směsi.
Plně zvládnout kompletaci a ovládání S.C.R. přístroje.
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru.
Ovládat potápěčské procedury plánování ponorů, kontrola spotřeby plynů, preventivní zvládnutí stresu a zajištění záchranných prostředků atd.
Prokázat rozsáhlé znalosti o přístroji, jeho kompletaci a potřebách před a po ponoru, stejně jako jeho pravidelné údržbě
PROGRAM
Opakování základních fyzikálních zákonů o:
- tlaku
- částech plynů
- Daltonův zákon a jeho využití v praxi
Fyziologické vlastnosti kyslíku
- vlastnosti kyslíku
- chronická (trvalá) toxicita
- UPTD index vyčíslení
- náhlá toxicita
- vývoj CNS
- diagnóza a první pomoc
Ekvivalentní hloubka na vzduchu, výpočty v EAD a dekompresní postupy
- používaní NOAA tabulek I. a II. pro nitroxové ponory
Plánování a vedení ponoru
- výstroj a její používání
- plánování ponorů
- analýza plynů
- jak postupovat v případech nehody, nouze

TRIMIX S.C.R. DIVER


Jedno z možných rozšíření, které umožňuje adekvátně využít zkušenosti z potápění s S.C.R.
Tato úroveň kvalifikace je vytvořena a založena na zvyšování praktických a teoretických znalostí. Je vždy prováděn vysoce kvalifikovaným instruktorem a pomocí manuálu šitého na míru s cílem zkoumat do hloubky speciální věci jako je výroba směsí Trimixu a helioxu pro S.C.R. přístroje a náročnost ponorů do velkých hloubek
PŘEDPOKLADY
TRIMIX Diver certifikace
EANx S.C.R. Diver certifikace
nejméně 10 zapsaných TMX ponorů
nejméně 20 zapsaných ponorů s SCR přístrojem z čehož nejméně 5 za poslední rok a nejméně 2 za poslední měsíc
TRVÁNÍ
Minimálně 18 hodin teorie a 2 hluboké dekompresní ponory přes 50 m do 65 m hloubky
MINIMÁLNÍ POTÁPĚČSKÁ VÝBAVA
Kromě osobního vybavení (oblek, maska, ploutve, atd …) je nutností mít vlastní nebo vypůjčený S.C.R. přístroj, analyzátor 02, BCD a záložní regulátor.
HRANICE KURZU
Kurz kvalifikuje absolventa k ponorům ve dvojici v limitech určených trimixovou kvalifikací (pro vlastníky) a nebo SCR přístrojem použitým pro trimix nebo heliox pro čas na dně (bottom mix), nitrox jako cestovní (travel) směs a nitrox nebo 100% kyslík pro dekompresi
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě teoretických konceptů a podrobnostem týkajících se ponorů s trimixem a helioxem s SCR přístroji, pokročilých dekompresních ponorů a použití různých směsí během výstupu.
Plně zvládnout kompletaci a optimální konfiguraci výstroje.
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru s plnou konfigurací výstroje a se záložními láhvemi.
Ovládat potápěčské procedury a plánování ponorů, kontroly zvládnutí stresu a nouzových situací.
PROGRAM
Opakování základních fyzikálních pravidel
Fyziologické vlastnosti kyslíku
Pokročilé dekompresní procedury
Používání Trimixu a Helioxu
Plánování ponorů s různými směsmi v SCR
Fyziologické limity trimixových a helioxových ponorů
Pokyny k SCR přístroji a jeho konfiguraci
Potápěčské procedury
Prevence zvládnutí stresu
Dobře zvládat zabezpečení nouzového plánu
Používání TSA dekompresních tabulek
Dekompresní programy, zacházení s nimi a jejich limity

C.C.R. DIVER


Tento kurz s přístrojem s uzavřeným okruhem (C.C.R. mechanický nebo elektronický) je úžasnou ukázkou jak se potápět bezpečně s přístrojem C.C.R., co se týče dýchacích směsí a dosáhnout úplného porozumění záležitostem typickým pro potápění se stlačeným vzduchem a obohacených směsí obohacenými směsmi, jejich fyzikální limity, výpočty parciálních tlaků, používání dekompresních tabulek, kompletace a plná kontrola nad C.C.R přístrojem C.C.R. přístroje, jeho elektronických částí, které jsou srdcem tohoto přístroje.
PŘEDPOKLADY
Minimální věk 20 let a další tři z níže uvedených:
- 100 zapsaných ponorů z nichž alespoň 20 během posledního roku a 2 během posledního měsíce za použití přístroje s polouzavřený okruhem
- TSA Diver 2*, TSA Nitrox Diver, TSA EAN S.C.R. Diver certifikace nebo ekvivalent
- prokazatelné zkušenosti (na vyžádání certifikujícího instruktora nebo trenéra)
TRVÁNÍ
Minimálně 5 dní teoretických i praktických lekcí, 3 ponory v kontrolovaných podmínkách
a 4 v otevřené vodě (minimálně 7 hodin potápění s přístrojem s uzavřeným okruhem).
MINIMÁLNÍ POTÁPĚČSKÁ VÝBAVA
Kromě osobního vybavení (oblek, maska, ploutve, atd …) je nutností mít vlastní nebo vypůjčený C.C.R. přístroj (mechanický nebo elektronický), analyzátor 02, BCD a záložní regulátor.
HRANICE KURZU
Kurz kvalifikuje absolventa k ponorům ve dvojici s použitým mixem jak podle tabulek bezdekompresních limitů tak podle dekompresních tabulek (pouze po absolvování Tek Deco Diver kurzu). Ponory mohou být opakované a za použití slabé EANx směsi pro čas na dně s tím, že ponory nesmějí přesáhnout v maximální hloubce Pp O2 1,3 a na dekompresi max. 1,6, maximální nasycení CNS 80%, v limitech ARO certifikace pro její vlastníky, ale v žádném případě nepřekročit hloubku 40 m.
CÍLE
Plně zvládnout a porozumět podstatě teoretických konceptů a podrobnostem týkající se toxicity kyslíku, ekvivalentů hloubek a limitů pro dané směsi.
Plně zvládnout kompletaci a ovládání C.C.R. přístroje.
Umět kontrolovat dokonalé vyvážení na hladině i během ponoru.
Ovládat potápěčské procedury plánování ponorů, kontrola spotřeby plynů, preventivní zvládnutí stresu a zajištění záchranných prostředků atd.
Prokázat rozsáhlé znalosti o přístroji, jeho kompletaci a potřebách před a po ponoru, stejně jako jeho pravidelné údržbě.
PROGRAM
Opakování základních fyzikálních zákonů o:
- tlaku
- částech plynů
- Daltonův zákon a jeho využití v praxi
Fyziologické vlastnosti kyslíku
-vlastnosti kyslíku
- chronická (trvalá)toxicita
- UPTD index vyčíslení
- náhlá toxicita
- vývoj CNS
- diagnóza a první pomoc
Ekvivalentní hloubka na vzduchu, výpočty v EAD a dekompresní postupy
- používaní potápěčských tabulek
- představa o inertních plynech a parciálních tlacích
Plánování a vedení ponoru
- výstroj a její používání
- plánování ponorů a analýza plynů
- jak postupovat v případech nehody, nouze
Studování speciálních učebnic k C.C.R. přístrojům a údržbě každého z nich, ke kterému chceme získat kvalifikaci

Informace na adrese

rantep@cbox.cz