Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kurzy v systemu IANTDObrazek

Potápěč na volné vodě (Open Water Diver, Open Water eaNx Diver)

Tento program poskytne základní výcvik těm, kteří se chtějí stát přístrojovými potápěči. Kurz klade důraz na dovednosti a znalosti, které jsou zapotřebí k rozvoji bezpečného začátečníka, rozvíjí jistotu a smysl pro odpovědnost. Kvalifikuje potápěče k ponorům do max. hloubky 18 m. V případě zájmu se kurz může rozšířit i na použití EANx směsí.

Teoretická část výuky probíhá v centru Ostravy, popř. na jiném dohodnutém místě v ČR nebo zahraničí. Praktická část výuky probíhají po zvládnutí bazénové části na lomech na Severní Moravě (Svobodné Heřmanice a Výkleky) nebo v zahraničí na Jadranu, v Rudém moři (Egypt) či rakouských jezerech.

Materiály: Při zápisu do kurzu obdrží každý účastník kurzu IANTD OPEN WATER DIVER MANUAL a WORKBOOK v českém jazyce a další doplňující materiály. Účastníci kurzu OWD musí být vybaveni ABC, tedy maskou, šnorchlem a ploutvemi. V případě úspěšného absolvování kurzu obdrží účastník diplom a plastovou kartu s mezinárodní platností vystavenou IANTD, největším a nejprogresivnějším sdružením rekreačních a technických potápěčů na světě.

Pokročilý potápěč na volné vodě (ADVANCED OPEN WATER DIVER)

Tento kurz přímo navazuje na kurz Open Water Diver a umožní zvýšit kvalifikaci při potápění ve volné vodě a získat více praktických i teoretických zkušeností. Tento program připraví potápěče k ponorům do hloubek max. 30 m.

Teoretická část výuky probíhá v centru Ostravy, popř. na jiném dohodnutém místě v ČR nebo zahraničí. Praktická část výuky probíhají po zvládnutí bazénové části na lomech na Severní Moravě (Svobodné Heřmanice a Výkleky) nebo v zahraničí na Jadranu, v Rudém moři (Egypt) či rakouských jezerech.

Materiály: Při zápisu do kurzu obdrží každý účastník kurzu IANTD ADVANCED OPEN WATER DIVER MANUAL a WORKBOOK v českém jazyce a další doplňující materiály. Předpokladem účasti je vlastní výstroj, nicméně lze se domluvit na zapůjčení celé nebo chybějících částí výstroje. V případě úspěšného absolvování kurzu obdrží účastník diplom a plastovou kartu s mezinárodní platností vystavenou IANTD, největším a nejprogresivnějším sdružením rekreačních a technických potápěčů na světě.

Potápěč s EANx (EANx NITROX DIVER)

Tento program umožní potápěčům používat dýchací směs EANx v rozsahu 22 – 40 % O2 tak, aby jej mohli využívat pro ponory v pásmu hloubek do 39 m. Potápěč si může zvolit zda se bude potápět se směsí podle tabulek EANx anebo zda zvolí potápěčský počítač či tabulky pro vzduch, a tak získá bezpečnostní rezervu. Tento kurz lze vyučovat jako samostatný a nebo jej lze spojit s řadou jiných pokračujících kurzů.

Teoretická část výuky probíhá v centru Ostravy, popř. na jiném dohodnutém místě v ČR nebo zahraničí. Praktická část výuky probíhají po zvládnutí bazénové části na lomech na Severní Moravě (Svobodné Heřmanice a Výkleky) nebo v zahraničí na Jadranu, v Rudém moři (Egypt) či rakouských jezerech.

Materiály: Při zápisu do kurzu obdrží každý účastník kurzu IANTD EANx DIVER MANUAL a WORKBOOK v českém jazyce a další doplňující materiály. V případě úspěšného absolvování kurzu obdrží účastník diplom a plastovou kartu s mezinárodní platností vystavenou IANTD, největším a nejprogresivnějším sdružením rekreačních a technických potápěčů na světě.

Často kladené otázky ohledně NITROXU

Pokročilý potápěč s EANx (ADVANCED EANx DIVER)

Tento program je určen k tomu, aby rozšířil znalosti EANx Diver. Rozšíří znalosti v užívání směsí s obsahem kyslíku 22% až 40% a až 50% pro dekompresi. Dále se rozvíjejí praktické i teoretické potápěčské dovednosti a prohlubují se znalosti týkající se potápění s EANx (např. CNS a OTU toxicity).

Teoretická část výuky probíhá v centru Ostravy, popř. na jiném dohodnutém místě v ČR nebo zahraničí. Praktická část výuky probíhají po zvládnutí bazénové části na lomech na Severní Moravě (Svobodné Heřmanice a Výkleky) nebo v zahraničí na Jadranu, v Rudém moři (Egypt) či rakouských jezerech.

Materiály: Při zápisu do kurzu obdrží každý účastník kurzu IANTD ADVANCED EANx DIVER MANUAL a WORKBOOK v českém jazyce a další doplňující materiály. V případě úspěšného absolvování kurzu obdrží účastník diplom a plastovou kartu s mezinárodní platností vystavenou IANTD, největším a nejprogresivnějším sdružením rekreačních a technických potápěčů na světě.

Hloubkový potápěč (DEEP DIVER)

Tento program byl vypracován k zajištění kvalifikovaného výcviku těm pokročilým potápěčům, kteří se chtějí potápět do hloubek max. 39 m. Program poskytne uchazeči praktické zkušenosti, teoretické znalosti a dovednosti spojené s plánováním hloubkových ponorů a bezpečných dekompresních technik. Je to první mezinárodně schválený program pro zajišťování správného výcviku bezpečných potápěčských technik při hloubkovém potápění. Doporučuje se, aby byl program vyučován ve spojení s programem Advanced EANx Diver.

Teoretická část výuky probíhá v centru Ostravy, popř. na jiném dohodnutém místě v ČR nebo zahraničí. Praktická část výuky probíhají po zvládnutí bazénové části na lomech na Severní Moravě (Svobodné Heřmanice a Výkleky) nebo v zahraničí na Jadranu, v Rudém moři (Egypt) či rakouských jezerech.

Materiály: Při zápisu do kurzu obdrží každý účastník kurzu IANTD DEEP DIVER MANUAL a WORKBOOK v českém jazyce a další doplňující materiály. V případě úspěšného absolvování kurzu obdrží účastník diplom a plastovou kartu s mezinárodní platností vystavenou IANTD, největším a nejprogresivnějším sdružením rekreačních a technických potápěčů na světě.

Potápěč záchranář (RESCUE DIVER)

Tento program nabízí pokročilému potápěči rozšíření jeho schopností a dovedností v oblasti sebezáchrany a záchrany v rámci potápěčského týmu. Kurz je důležitý krok ve vývoji potápěče a vede ke zvyšování bezpečnosti a sebejistoty. Je také důležitým požadavkem pro další profesionální výcvik například pro kurzy Dive Master a Instruktor potápění.

Teoretická část výuky probíhá v centru Ostravy, popř. na jiném dohodnutém místě v ČR nebo zahraničí. Praktická část výuky probíhají po zvládnutí bazénové části na lomech na Severní Moravě (Svobodné Heřmanice a Výkleky) nebo v zahraničí na Jadranu, v Rudém moři (Egypt) či rakouských jezerech.

Materiály: Při zápisu do kurzu obdrží každý účastník kurzu IANTD RESCUE DIVER MANUAL a WORKBOOK v českém jazyce a další doplňující materiály. V případě úspěšného absolvování kurzu obdrží účastník diplom a plastovou kartu s mezinárodní platností vystavenou IANTD, největším a nejprogresivnějším sdružením rekreačních a technických potápěčů na světě.

Mistr potápění (DIVE MASTER)

Tento program je určen k tomu, aby byl zajištěn odpovědný výcvik těch, kteří chtějí dohlížet na skupiny potápěčů včetně potápěčů s EANx směsmi a na hloubkové potápěče. Dive Master může po absolvování kurzu asistovat instruktorům potápění, asistovat při všech potápěčských programech IANTD ve volné vodě, ale nemůže provádět praktický výcvik, pokud jej neřídí kvalifikovaný instruktor IANTD.

Teoretická část výuky probíhá v centru Ostravy, popř. na jiném dohodnutém místě v ČR nebo zahraničí. Praktická část výuky probíhají po zvládnutí bazénové části na lomech na Severní Moravě (Svobodné Heřmanice a Výkleky) nebo v zahraničí na Jadranu, v Rudém moři (Egypt) či rakouských jezerech.

Materiály: Při zápisu do kurzu obdrží každý účastník kurzu IANTD DIVE MASTER MANUAL a WORKBOOK v českém jazyce a další doplňující materiály. V případě úspěšného absolvování kurzu obdrží účastník diplom a plastovou kartu s mezinárodní platností vystavenou IANTD, největším a nejprogresivnějším sdružením rekreačních a technických potápěčů na světě.

Další kurzy IANTD

První pomoc při potápěčských nehodách (Diver First Aid)

Tento program učí potápěče jednat v případě vzniku nehody, která může nastat během potápění.

První pomoc kyslíkem (Oxygen Provider DAN)

Cíl tohoto kurzu je naučit potápěče užívat kyslík jako jeden z významných prvků při první pomoci u potápěčských nehod.

Potápěč specialista (Speciality Diver)

V těchto kurzech se detailně probírají různá potápěčská prostředí a aktivity, např. potápění pod ledem, suchý oblek, celoobličejová maska, navigace, fotografování, filmování atd.

Míchač plynů (EANx GAS BLENDER)

Tento program je zaměřen na výuku podrobných metod pro techniky provádějící míchání a "ladění" směsí. Vysvětluje normy, vlastnosti, zařízení, bezpečnost při práci s kyslíkem, čištění a zacházení se zařízením při míchání a směšování potápěčských plynů, zejména EANx směsí. Tento kurz by měl absolvovat alespoň jeden zástupce z každé samostatné potápěčské skupiny používající při svých ponorech EANx směsi.

Co je IANTD ?

IANTD byla založena v USA roku 1985 Dickem Rutkowskim a je to první agentura na světě, oprávněná cvičit a školit rekreační potápěče v používání obohaceného vzduchu (EANx/Nitrox) a udělovat jim mezinárodně platné osvědčení.

V roce 1991 rozšířila IANTD rozsah certifikací na hloubkové  ponory se vzduchem a všechny ostatní dýchací plyny jiné než vzduch, pro rekreační potápění a pro použití při technickém potápění. Jako průkopník tohoto odvětví IANTD stanovila první mezinárodně dohodnuté normy a postupy včetně pomocných textů a postupů  výcviku. V roce 1993 získala pojištění instruktorů pro technický výcvik, což je další přelom v odvětví.

IANTD považuje za svoji úlohu propagovat pokročilé a technické potápění na veřejnosti, posilovat vědomí odpovědnosti jednotlivců a vyvíjet vysoký výcvikový standard v obci potápěčů. IANTD věří ve všeobecně platné principy  a přírodní zákony a snaží se je uplatnit  v životě.

Od 1.8. 2003 vstoupila v rámci IANTD CE v platnost novinka, že instruktor může k výcviku používat svoji standardní výstroj, což v případě, že je také absolventem TECH, nebo Speleo kurzů, může přispět ke zvýšení bezpečnosti, odbornosti a zefektivnění  výuky dle filozofie Doing It Right!

Co nabízí náš výcvikový systém ?

Výcviková činnost v systému IANTD představuje jednak kurzy rekreačního potápění se vzduchem, které Vám mohou zpříjemnit dovolenou nejen u moře, ale rovněž nabízí možnost pokročilého, nebo technického potápění s plyny, dle motta IANTD : kde ostatní končí, my začínáme!

FILOZOFIE VÝUKY IANTD

IANTD věří, že je lepší bezpečný, opatrný a náročný výcvik než třeba jen jedna nehoda. IANTD je odhodlána produkovat vzdělané a zručné potápěče. To je základem pro rozvoj kvalifikovaných, sebejistých a uvolněných potápěčů, kteří se mohou plně těšit z radostných zážitků pokročilého a technického potápění.

ZNALOSTI A POROZUMĚNÍ jsou bezpochyby klíčové při jakémkoliv úsilí, které člověk vyvíjí. V potápění se kombinace vědomostí a porozumění rovná bezpečnosti.

IANTD připravuje výcvikové materiály, které zajišťují poskytování fundovaných vědomostí žákům a kvalifikované provozování pokročilého a technického potápění. Vědomosti jsou základem větší sebedůvěry a většího porozumění ve vztahu k potěšení a k riziku při potápění.

IANTD trvá na používání těchto materiálů ve svých výcvikových programech, aby se docílilo co největšího rozsahu vědomostí.

ZRUČNOST A OVLÁDÁNÍ STRESU mají při potápěčských akcích největší význam pro přežití nečekaných stresových situací pod vodou.

Kurzy IANTD jsou navrženy tak, aby se co nejlépe vyvinuly zručnosti ve vodě a schopnosti potápěče pracovat klidně a uvolněně. K tomu jsou vyučovány techniky a začleněny postupy, které umožní, aby si potápěči uvědomili svůj plný výkonnostní potenciál. Sebedůvěra, která je v takovémto druhu výcviku rozvinuta, umožňuje žákovi stát se sebejistým a odpovědným potápěčem.

Cvičení zaměřená na obeznámení se s výstrojí, jako např. simulované selhání dodávky plynu s uzavřením ventilu a procvičování výměny regulátorů, umožní potápěčům být jistější a zručnější při manipulaci s ventily a regulátory. Mnoho studentů je velmi překvapeno, že je to často při prvních pokusech obtížné. Někdy je samozřejmě třeba pro zlepšení výkonu této dovednosti upravit výstroj. Toto je dovednost, která možná některému potápěči jednou zachrání život, a proto ji musí všichni potápěči bezpečně zvládnout. Sebedůvěra se dá založit jen na správném předvedení a pilném cvičení.

Cvičení pro ovládání stresových situací jsou začleněny do našich programů proto, aby simulovaly reálné nouzové situace při potápění. Účelem těchto cvičení je rozvinout u potápěčů schopnost správně reagovat a uložit v jeho vědomí možnost úspěšného řešení takové situace. Příkladem takového cvičení je plavání k partnerovi na předepsanou vzdálenost, bez dýchání a pak započít ve společném dýchání (gas sharing) s následným plaváním na čas. Někomu se to zdá jako nácvik tělesné kondice nebo výdrže. Toto cvičení ve skutečnosti buduje sebedůvěru a duševní stabilitu. Poskytuje nacvičenou reakci na nouzovou situaci namísto toho, aby pouze teoreticky procvičovalo mentální odolnost. Vzdálenost je podobná té, kterou by pravděpodobně člověk překonával při plavání k partnerovi a zároveň musel signalizovat problém a potom zahájit střídavé dýchání. Další plavání na čas je navržené proto, aby se vštípila reakce zachování normálního tempa plavání a spotřeba plynu zůstala stejná.

IANTD věří, že sebedůvěra a výkonnost se mohou rozvinout jenom při pobytu pod vodou. Všechny programy určují požadovaný minimální čas na dně dosažený během určitého počtu ponorů. IANTD je první, která tento požadavek začlenila do potápěčského výcviku.

IANTD věří, že základní dovednosti pro přežití se musí NACVIČOVAT tak dlouho, až se z nich stane reflexní reakce.

IANTD si je dobře vědoma, že mnohá cvičení se v kurzech opakují. Tyto rezervy jsou ve prospěch potápěčského výcviku různých programů.

IANTD si cení zkušeností a její standardy poskytují rezervy ve srovnání s rovnocennými kvalifikačními úrovněmi. Zároveň si všichni uvědomujeme, že zkušenosti se vždy neslučují s výkonem znalostí a dovedností. Aby se sloučily zkušenosti, znalosti a dovednosti, musí potápěči demonstrovat požadované dovednosti a znalosti odpovídající příslušné úrovni ještě před kvalifikací na vyšší úroveň potápění.

IANTD instruktoři mají sloužit za vzor. Proto musí instruktor vždy sledovat potápěčské akce přímo ve vodě a ovládat potápěčskou zručnost tak, aby byl zárukou bezpečnosti. Současně musí instruktor dbát toho, aby na něm nebyl žák závislý. Musí být zajištěno, že se žákova sebedůvěra rozvíjí.

Je dovoleno pracovat s asistenty, ale jen tehdy, je-li instruktor spolu se žáky ve vodě. To je důležité ze tří důvodů: za prvé, instruktor musí provést osobně hodnocení potápěče; za druhé, instruktor má více zkušeností, aby mohl sledovat potápěče; a za třetí, z důvodů povinné odpovědnosti (ručení). IANTD považuje za nezodpovědnost, není-li instruktor přítomen při cvičných potápěčských akcích.

IANTD vyžaduje od instruktora, aby studenty doprovázel při jejich prvním ponoru do nové a větší hloubky a aby je odradil od překračování předepsaných limitů výukového programu, kterého se účastní.

IANTD si uvědomuje, že potápění je riskantní činnost a potápěči si musí být rizika vědomi.

Čím je potápěčský výcvik pokročilejší, tím více musí vynikat zručnost ve vodě, aby byla zajištěna bezpečnost. Navíc je nutno požadovat, aby každý žák prokázal nejméně normované minimální požadavky v teorii a praxi, aby bez jakýchkoliv pochybností nastoupil případně do vyššího výcvikového stupně u jiného instruktora IANTD.

IANTD vyžaduje užívání standardních textů pro studenty a/nebo jim rovnocenných textů (pokud byly předloženy a písemně schváleny BOD), aby se zajistily rovnocenné teoretické základy kurzů.

Pro jeskynní potápění se považují za ekvivalentní texty NSS/CDS a NACD, které jsou zároveň doporučeny jako doplňkový materiál k IANTD Cave Diving Manual & Student Workbook (Manuál pro jeskynní potápění).

Po ukončení kurzu předepisuje IANTD přezkoušení stavu technických vědomostí žáka prostřednictvím písemného závěrečného testu.

IANTD má řadu stupňů asistentů potápěčského instruktora, jež umožňují účastníkům postoupit v rámci tohoto výcviku až na úroveň instruktora.

IANTD věří, že se zodpovědným výcvikem stává účastník sebejistým, kompetentním a schopným přežít zdánlivě bezvýchodné situace.

informace na adrese

rantep@cbox.cz